Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

İşbu sözleşme, şirket merkezi “Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. Dome Blok No: 3/5 İç Kapı No: 1 Kağıthane İstanbul” adresinde mukim Smartlemda Reklamcılık Ajansı A.Ş. (bundan sonra “Reklam Geldi” olarak anılacaktır) ile Reklam Geldi mobil uygulaması (“uygulama”) üyesi (“üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Üye, uygulamaya kayıt işlemlerini tamamlayabilmek için işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile telefon numarası ve doğrulama kısa mesajında gelen kodu girerek veya hizmetin sunulması halinde Facebook ve Google hesapları ile uygulamayı kullanmaya başlayabilir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerini girmeniz ve belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz.

Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilemeyeceğini, aksi halde sözleşmenin kurulmamış sayılacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Üyelik sözleşmesi uyarınca Üye, uygulamaya üye olmak, hizmetlerden ve kampanyalardan yararlanmak ve çekiliş hakkı kazanmak ile bu uygulama üzerinden Reklam Geldi tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmak istemektedir.

Üyelik Sözleşmesi’nin amacı, hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, uygulamada yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, uygulamada yer alan ve yer alacak olan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu Reklam Geldi’nin “www.reklamgeldi.com” internet adresi ve bu adrese ait mobil platformlardan üyenin faydalanma şartlarının ve üyenin üyelikten doğan yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Reklam Geldi, herkesin kullanımına açık bir uygulamadır. Uygulama üzerinden verilen hizmetler için ayrıca ücret alınmayacak olup sadece üyelik detaylarında belirtilen şartlarda Reklam Geldi’nin sağladığı avantajlardan yararlanılabilecektir. Bu süreçte üyeliğe dair ücret belirlenmesi konusunda Reklam Geldi politikalarını değiştirebilir ve uygulama ile internet sitesinde bu husus ilan edilebilir.

2.2. Üye, uygulamayı kullanımında, ilgili yasal mevzuata, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm hukuki ve ceza-i yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

2.3. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle Reklam Geldi’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Üye, uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanırken yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla uygulama üzerinde işlem yapabilir. Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Reklam Geldi ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin uygulama üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Reklam Geldi’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye, uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, uygulamada belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

2.5. Üyelere, Reklam Geldi tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, telefon numarası gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, kullanıcı adı ve telefon numarası bilgisinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde, üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir. Üyelik hak ve yükümlüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Reklam Geldi’den talepte bulunması halinde Reklam Geldi, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Reklam Geldi’nin kayıtları esas alınarak bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir. Üyelik esnasında kullanılan telefon numarasının kaybedilmesi halinde veya telefon operatöründen kaynaklı bir problem olması halinde üyeliğin kullanılamamasından kaynaklı olarak tüm sorumluluğun üyede olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

2.6. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin uygulamayı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

2.7. Uygulamada ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler üyeye aittir.

2.8. Üye, bilgilerinde değişiklik olduğunda, bunu profil kısmından düzenlemekle yükümlüdür. Gerekli değişikliği bildirmediği taktirde Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Ancak üye profil kısmındaki bilgileri çekiliş tarihinden önce değiştirmekle yükümlüdür. Çekiliş tarihi sonrası yapılan değişikliklerin geçerli olmayacağı üye tarafından kabul edilmiştir. Çekiliş tarihi yapılan değişiklikler ancak bir sonraki çekiliş için geçerli kabul edilebilecektir.

2.9. Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra uygulamamız ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra profil sayfamızdan veya ilgili bölümden talebinizi yerine getirebilirsiniz.

2.10. Üye, uygulamayı aşağıda sayılan haller başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Sözleşmeye aykırılık ve özellikle bu maddede sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde, Reklam Geldi işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshederek üyeliği iptal edebilir. Bu durumda doğabilecek tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan Üye’yi sorumlu tutabilir.

2.10.1. Uygulamanın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

2.10.2. Uygulamanın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

2.10.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgah adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

2.10.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; uygulamadaki yorumları uygulama dışında yayınlamak gibi uygulama dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

2.10.5. Virüs veya uygulamaya, uygulamanın veri tabanına, uygulama üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

2.10.6. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

2.10.7. Hizmetlerin uygulamada sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlaması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi;

2.11. Üye uygulamada yaptığı işlemleri teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, uygulamaya sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Üyelik Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girmeyeceğini kabul eder.

2.12. Üye, Reklam Geldi’nin yapacağı çekilişlerde 18 yaşından küçük olanların, düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamayacakları, katılmış̧ olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyelerin teslim edilmeyeceği, ikramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlüklerin talihliler tarafından ödeneceği hususları kabul ve beyan etmiştir.

  1. Reklam Geldi’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye ahlak dışı mesajlar gönderir veya yorum yazarsa, sahtekarlık girişiminde bulunursa, sisteme veya Reklam Geldi ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa üyelik tarafımızdan iptal edilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin uygulamaya kaydedilmesi durumunda; üyenin, uygulamayı kullanımında sözleşmede yer alan tüm şartlara ve uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda üyeliği iptal edilecektir.

3.2. Reklam Geldi uygulamanın kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen Gizlilik Politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Reklam Geldi, kanuni olarak saklaması gereken üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

3.3. Üyelerin çeşitli bilgileri (adı, soyadı, kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, uygulamanın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, e-mail, telefon numarası, adres, cinsiyet, doğum tarihi, eğitim düzeyi, alan, gelir düzeyi bilgileri vs.) istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanabilir.

3.4. Reklam Geldi ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın öngördüğü koşullara tabi olarak Reklam Geldi tarafından tutulabilecektir; ancak Reklam Geldi söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

3.5. Reklam Geldi, işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.6. Reklam Geldi, üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üyenin, uygulamanın çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Reklam Geldi, ilgili üyenin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

  1. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

4.1. Üye’nin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

4.2. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

4.3. Üyeliği iptal etme veya silme işlemi için üye girişi yaptıktan sonra profil sayfasından veya ilgili bölümden talebinizi yerine getirebilirsiniz.

4.4. Reklam Geldi, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. Reklam Geldi’nin, uygulamanın nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, uygulamada yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Reklam Geldi, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte uygulamada yayınlayacak, e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Reklam Geldi’nin internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, uygulamanın veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

4.5. Üyeliğe konu uygulamanın farklı bir şirkete devredilmesi halinde işbu üyelik sözleşmesinin tarafının yeni devralan şirket olduğunu üye şimdiden kabul etmiştir.

  1. Genel Hükümler

5.1. Üyenin Reklam Geldi’ye bildirdiği e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

5.2. Üye, üyelik işlemleri yaparken verdiği bilgilerdeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski bilgilerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3. Reklam Geldi’nin uygulamada yer alan herhangi bir reklam veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması nedeniyle uygulamada yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklam Geldi, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Uygulamada yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Reklam Geldi ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Reklam Geldi’ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

5.4. Üye’nin Üyelik Sayfası’na erişmek ve uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve telefon numarası bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve telefon numarası ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

6.1. Reklam Geldi, Üye’nin uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Reklam Geldi, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri uygulamaya üye olurken kabul ettiği ve Reklam Geldi’nin internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini her zaman inceleyebileceğini ve haklarını belirtilen şekilde kullanabileceğini anlamaktadır.

6.2. Üye tarafından uygulamada Üyelik oluşturmak veya uygulamadan faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, uygulamanın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, bulunması halinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, teslimatların yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Reklam Geldi ya da iş ortakları tarafından Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla Reklam Geldi’nin grup şirketleri ve iştirakleri ile paylaşabilecektir.

6.3. Reklam Geldi, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

6.4. Reklam Geldi, Üyelerin verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işleyip korumakta olduğundan, bu hususlara ilişkin detaylı bilgi çerez politikalarının açıklandığı internet sayfasında ilan olunmaktadır.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

Reklam Geldi; markası ve logosu, uygulamanın tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Reklam Geldi tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Reklam Geldi’nin mülkiyetindedir. Üye, Reklam Geldi’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Reklam Geldi’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, uygulamanın bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Reklam Geldi’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Reklam Geldi’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Reklam Geldi’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

  1. Mücbir Sebepler

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Reklam Geldi’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Reklam Geldi’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Reklam Geldi ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

  1. Sözleşmenin Feshi

9.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olmak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

9.2. Reklam Geldi, Üye’nin yasadan doğan yükümlülüklerini ve/veya işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

  1. Muhtelif Hükümler

10.1. Delil Sözleşmesi: Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Reklam Geldi’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Reklam Geldi’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirimler: Reklam Geldi, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek ve adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, adresini, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.