Lisans Sözleşmesi

Reklam Geldi uygulaması, “Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. Dome Blok No: 3/5 İç Kapı No:1 Kağıthane İstanbul 34418 Türkiye” adresinde bulunan Smartlemda Reklamcılık Ajansı Anonim Şirketi (bundan böyle Lisans Veren olarak anılacaktır) tarafından size (Son Kullanıcı) yalnızca bu Lisans Sözleşmesinin hükümleri kapsamında kullanılmak üzere lisanslanmıştır.

Uygulamayı Apple AppStore’dan indirerek ve (bu Lisans Sözleşmesinin izin verdiği şekilde) herhangi bir güncellemesini indirerek, bu Lisans Sözleşmesinin tüm hüküm ve koşullarına bağlı olduğunuzu ve bu Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.

Bu Lisans Sözleşmesinin tarafları, Apple’ın bu Sözleşmenin bir tarafı olmadığını ve Uygulama ile ilgili garanti, sorumluluk, bakım ve destek gibi herhangi bir hüküm veya yükümlülükle bağlı olmadığını kabul eder. Lisanslı Uygulama ve içeriğinden, Apple değil, yalnızca ve tamamen Lisans Veren sorumludur.

Bu Lisans Sözleşmesi, uygulama App Store’un en güncel Hizmet Koşullarına (App Store Hizmet Koşulları) uymadığı takdirde, uygulamanın kullanım koşullarını sağlamayabilir. Lisans Veren, söz konusu koşulları gözden geçirme fırsatına sahip olduğunu ve bu Lisans Sözleşmesinin bunlarla çelişmediğini kabul eder.

Size açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

 1. UYGULAMA

Reklam Geldi (bundan böyle Uygulama olarak anılacaktır), bir reklam platformu olarak oluşturulmuş ve Apple mobil cihazları için özelleştirilmiş bir yazılım programıdır. Kullanıcılara özel teklifler, indirimler veya hediyeler sağlamak ve kullanıcıların reklamları izleyerek ve reklam verenin web sitelerini ziyaret ederek yeni ürünler veya hizmetler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak üzere kullanılır.

 1. LİSANS KAPSAMI

2.1 Lisanslı Uygulamayı Apple markalı Ürünlere yüklemek ve kullanmak için size, sizin (Son Kullanıcı) sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz ve bu bölümde belirtilen Kullanım Kuralları ve App Store Hizmet Şartları tarafından izin verildiği şekilde bu lisanslı Uygulamaya Aile Paylaşımı veya toplu satın alma yoluyla sizinle ilişkili diğer hesaplar tarafından erişilebilmesi ve kullanılabilmesi dışında, devredilemez, münhasır olmayan ve alt lisanslanamaz bir lisans verilir.

2.2 Bu lisans, söz konusu güncelleme için ayrı bir lisans verilmediği sürece, Lisans Veren tarafından sağlanan ve Uygulamanın ilk halini değiştiren, onaran ve/veya tamamlayan Uygulama güncellemelerini de yönetecektir; bu durumda söz konusu yeni lisansın koşulları geçerli olacaktır.

2.3 Uygulamayı üçüncü şahıslarla paylaşamaz veya kullanıma sunamazsınız, (Apple Hüküm ve Koşullarının izin verdiği ölçüde ve Lisans Veren’nin önceden yazılı izni olmadan), Uygulamayı satamaz, kiralayamaz, ödünç veremez veya başka bir şekilde yeniden dağıtamazsınız.

2.4 Uygulamayı veya Uygulamanın herhangi bir bölümünü, Lisans Veren’den önceden yazılı izin almaksızın tercüme edemez, parçalarına ayıramaz, entegre edemez, kaynak koda dönüştüremez, kaldıramaz, değiştiremez, birleştiremez, türev çalışmalar veya güncellemeler oluşturamaz, uyarlayamaz veya türetmeye teşebbüs edemezsiniz.

2.5 Uygulamayı veya bölümlerini kopyalayamaz (bu lisans ve Kullanım Kuralları tarafından açıkça yetki verildiği durumlar hariç) veya değiştiremezsiniz. Yalnızca bu lisans, App Store Hizmet Şartları ve kullanılan cihaz veya yazılım için geçerli olan diğer hüküm ve koşullar kapsamında yedekleme tutmak için sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz cihazlarda kopya oluşturabilir ve saklayabilirsiniz. Herhangi bir fikri mülkiyet bildirimini kaldıramazsınız. Yetkisiz üçüncü şahısların herhangi bir zamanda bu kopyalara erişemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektesiniz.

2.6 Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin ihlali ve bu tür ihlallere teşebbüs edilmesi kovuşturmaya ve tazminata konu olabilir.

2.7 Lisans Veren, lisanslama şartlarını ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

2.8 Bu lisanstaki hiçbir hüküm ve koşul üçüncü taraf şartlarını kısıtlayacak şekilde yorumlanmamalıdır. Uygulamayı kullanırken, geçerli üçüncü taraf hüküm ve koşullarına uyduğunuzdan emin olmalısınız.

 1. TEKNİK KOŞULLAR

3.1 Lisans Veren, Uygulamayı yazılım ve donanımın değiştirilmiş/yeni sürümleriyle uyumlu olacak şekilde güncel tutmaya çalışır. Sizin (son kullanıcının) böyle bir güncellemeyi talep etme hakkınız yoktur.

3.2 Uygulamayı kullanmayı düşündüğünüz son kullanıcı cihazının yukarıda belirtilen teknik özellikleri karşıladığını onaylamak ve belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

3.3 Lisans Veren, teknik özellikleri uygun gördüğü şekilde herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

 1. BAKIM ve DESTEK

4.1 Lisans Veren, bu lisanslı Uygulama için her türlü bakım ve destek hizmetini sağlamaktan münhasıran sorumludur. Lisans Verene, bu lisanslı Uygulama için App Store Overview’da listelenen e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

4.2 Lisans Veren ve Son Kullanıcı, Apple’ın lisanslı Uygulama ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğünün olmadığını kabul eder.

 1. VERİ KULLANIMI

Lisans Veren’in indirilen lisanslı Uygulama içeriğinize ve kişisel bilgilerinize erişebileceğini ve bunları düzenleyebileceğini, Lisans Veren’in bu tür materyal ve bilgileri kullanmasının Lisans Veren ve Lisans Verenin Gizlilik Politikasına bağlı olarak yaptığınız yasal anlaşmalarınıza tabi olduğunu kabul etmektesiniz.

 1. KULLANICI TARAFINDAN SUNULAN KATKILAR

Uygulama, kullanıcılara içerik göndermelerini veya yayınlamalarını önermez. Ancak size metin, yazı, video, ses, fotoğraflar, öneri, kişisel bilgi ya da materyal dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (toplu olarak, “Katkılar”) bize veya Uygulamaya içerik yaratma, yükleme, postalama, görüntüleme, iletme, uygulama, yayınlama, dağıtma fırsatı verebiliriz. Katkılar, Uygulamanın diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf web siteleri veya uygulamalar aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz Katkılar, Uygulama Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınabilir. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda veya kullanıma sunduğunuz zaman, aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:

 1. Katkılarınızın oluşturulması, dağıtılması, iletilmesi, halka açık gösterimi veya performansı ve Katkılarınızın erişimi, indirilmesi veya kopyalanması, telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya üçüncü kişilerin manevi hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir.
 2. Sunduğunuz Katkıların, Uygulamanın ve kullanım koşullarının öngördüğü herhangi bir şekilde kullanabilmesi adına sunduğunuz katkılar için gerekli tüm lisanslara, haklara, rızaya, yayın izinlerine ve ruhsata sahip olduğunuzu ya da sunduğunuz katkının üreticisi ve maliki olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 3. Katkınızdaki tanımlanabilir her kişinin ismini veya tasvirini kullanmak ya da katkınızdaki her kişinin katkınıza dahil edilmesini, Uygulamanın ve Kullanım Şartlarının öngördüğü herhangi bir şekilde kullanımını mümkün kılacak (her bir kişi için) yazılı yayın iznine ve/veya müsaadesine sahipsiniz.
 4. Katkılarınız yanlış, hatalı veya yanıltıcı değildir.
 5. Katkılarınız, istenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, piramit şemaları, zincir mektuplar, spam, toplu postalar veya diğer talep biçimleri değildir.
 6. Katkılarınız müstehcen, şiddet içeren, taciz edici, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde (tarafımızca belirlendiği üzere) sakıncalı değildir.
 7. Katkılarınız kimseyle alay etmez, kimseyi küçük düşürmez, yıldırmaz veya kötüye kullanmaz.
 8. Katkılarınız, başka herhangi bir kişiyi taciz etmek veya tehdit etmek (bu terimlerin yasal anlamında) ve belirli bir kişiye veya zümreye karşı şiddeti teşvik etmek için kullanılmaz.
 9. Katkılarınız, geçerli herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya kuralı ihlal etmez.
 10. Katkılarınız, herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmez.
 11. Katkılarınız, 18 yaşın altındaki herhangi bir kişiden kişisel bilgi talep eden veya 18 yaşın altındaki kişileri cinsel veya şiddet içeren bir şekilde istismar eden herhangi bir materyal içermemektedir.
 12. Katkılarınız, çocuk pornografisi ile ilgili yürürlükte olan herhangi bir yasayı ihlal etmez veya başka bir söyleyişle, reşit olmayanların sağlığını ve esenliğini korur.
 13. Katkılarınız ırk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel tercih veya fiziksel engel ile bağlantılı herhangi bir rahatsız edici yorum içermez.
 14. Katkılarınız, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeyi başka bir şekilde ihlal etmez veya ihlal eden materyale bağlantı vermez.

Uygulamanın yukarıda belirtilen taahhütleri ihlal edebilecek herhangi bir şekilde kullanılması, Kullanım Koşullarını ihlal etmenin ve diğer şeylerin yanı sıra, Uygulama’yı kullanma haklarınızın feshedilmesine veya askıya alınmasına neden olabilir.

 1. KATKI LİSANSI

Gizlilik Politikası şartları ve tercihlerinize (ayarlar dâhil) uygun olarak sağladığınız tüm bilgi ve kişisel verilere erişebileceğimizi, depolayabileceğimizi, işleyebileceğimizi ve kullanabileceğimizi kabul edersiniz.

Uygulama ile ilgili diğer geri bildirim önerilerinizi göndererek, bu tür geri bildirimleri size herhangi bir ücret ödemeden herhangi bir amaçla kullanabileceğimizi ve paylaşabileceğimizi kabul etmektesiniz.

Katkılarınız üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmayız. Tüm Katkılarınızın ve Katkılarınızla ilişkili her türlü fikri mülkiyet hakları veya diğer mülkiyet hakları tamamen size aittir. Uygulamanın herhangi bir alanında tarafınızca sağlanan Katkılarınızda yer alan herhangi bir beyan veya açıklamadan sorumlu değiliz. Uygulamaya Katkılarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve Katkılarınızla ilgili olarak bizi her türlü sorumluluktan muaf tutmayı ve aleyhimize herhangi bir yasal işlemden kaçınmayı açıkça kabul ediyorsunuz.

 1. YÜKÜMLÜLÜKLER

8.1 Yükümlülüklerin ihlali ve haksız fiil durumunda Lisans Veren’in sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal ile sınırlı olacaktır. Yalnızca temel sözleşme görevlerinin (ana yükümlülükler) ihlali durumunda, Lisans Veren hafif ihmal ile de sorumlu olacaktır. Her durumda, sorumluluk öngörülebilir, sözleşmeye dayalı tipik zararlarla sınırlı olacaktır. Yukarıda belirtilen sınırlama; yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmaları için geçerli değildir.

8.2 Lisans Veren, bu Sözleşmenin 2. Bölümünde yer alan görevlerin ihlalinden kaynaklanan herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Veri kaybını önlemek için, Uygulamanın yedekleme işlevlerini, geçerli üçüncü taraf kullanım şart ve koşullarının izin verdiği ölçüde kullanmanız gerekir. Uygulamada değişiklik veya manipülasyon yapılması durumunda lisanslı Uygulamaya erişemeyeceğinizi bilmelisiniz.

8.3 Sunucularımızda veya uygulamamızda kontrolümüz dışında veya cihazınızdaki bir arıza veya servis sağlayıcı veya üçüncü bir kişi tarafından internet kesintisi sonucu bilgilerin tamamının veya bir kısmının silinmesine yol açan bir arıza olması durumunda, uygulamada sunulan hizmetler gereği kazanmış olduğunuz ve olacağınız çekiliş haklarının sayısı da dahil olmak üzere hak iddiası talebinde bulunamayacağınızı Son Kullanıcı; kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. GARANTİ

9.1 Lisans Veren, indirmeniz sırasında Uygulamanın casus yazılımlardan, Truva atlarından, virüslerden veya diğer kötü amaçlı yazılımlardan arınmış olduğunu garanti eder. Lisans Veren, Uygulamanın kullanıcı belgelerinde açıklandığı gibi çalıştığını garanti eder.

9.2 Cihaz üzerinde çalıştırılamayan, yetkisiz olarak değiştirilen, uygunsuz veya kusurlu bir şekilde işlenen, uygun olmayan donanım veya yazılımlarla birleştirilen veya kurulan, kendiniz veya üçüncü kişiler tarafından uygun olmayan aksesuarlarla kullanılan Uygulama ile veya Uygulamanın yürütülebilirliğini etkileyen Lisans Veren’in etki alanı dışında başka nedenler için herhangi bir garanti verilmemektedir.

9.3 Uygulamayı kurduktan hemen sonra incelemeniz ve fark ettiğiniz sorunları uygulamanın iletişim bölünde verilen e-posta adresi aracılığıyla gecikmeden Lisans Veren’e bildirmeniz gerekmektedir. Kusur raporu, sorun fark edildikten sonra 1 (bir) gün içinde postalanmışsa dikkate alınacak ve araştırılacaktır.

9.4 Uygulamanın kusurlu olduğu tespit edilirse Lisans Veren, sorunu çözme veya ikame yollarla durumu düzeltme seçeneklerinden hangisini kullanacağına ilişkin hakkı saklı tutar.

9.5 Uygulamanın anılan herhangi bir garantiye uymaması durumunda, App Store Operatörüne bildirimde bulunabilirsiniz. Bu halde Uygulama satın alma ücretiniz olması halinde iade edilecektir. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, App Store Operatörünün Uygulama ile ilgili olarak başka hiçbir garanti yükümlülüğü ve herhangi bir kayıp, hak talebi, hasar, yükümlülük, masraf ve herhangi bir ihmale atfedilebilecek masrafları garanti etmesi söz konusu değildir.

 1. ÜRÜNE İLİŞKİN İDDİALAR

Lisans Veren ve Son Kullanıcı lisanslı Uygulama veya Son Kullanıcının bu lisanslı Uygulamaya sahip olması ve/veya kullanımı ile ilgili Son Kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir iddiasını ele almakta, Apple’ın değil, Lisans Veren’in sorumlu olduğunu kabul eder:

(i) Ürün sorumluluğu iddiaları;

(ii) Lisanslı Uygulamanın yürürlükte bulunan herhangi bir yasal düzenlemeye uymadığına dair herhangi bir iddia;

(iii) Lisanslı Uygulamanızın HealthKit ve HomeKit kullanımıyla bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere, tüketicinin korunması, mahremiyet veya benzer mevzuattan doğan iddialar.

 1. YASAL UYGUNLUK

ABD Hükümeti ambargosuna tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve ABD Hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Lisanslı Uygulama ile ilgili genel bilgi talepleriniz, şikayetleriniz, sorularınız veya iddialarınız için lütfen iletişime geçin:

iletisim@reklamgeldi.com

Smartlemda Reklamcılık Ajansı Anonim Şirketi

 1. FESİH

Lisans, Lisans Veren veya sizin tarafınızdan feshedilene kadar geçerlidir. Bu lisansın herhangi bir şartına/koşullarına uymamanız durumunda, bu lisans kapsamındaki haklarınız otomatik olarak ve Lisans Veren tarafından herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sona erecektir. Lisansın feshedilmesi üzerine, Uygulamanın tüm kullanımını durduracak ve Uygulamanın tam veya kısmi tüm kopyalarını imha edeceksiniz.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF ANTLAŞMA ŞARTLARI ve LEHTAR

 

Lisans Veren, Uygulamayı kullanırken geçerli üçüncü taraf sözleşme koşullarına uyacağını beyan ve garanti eder.

“Geliştiricinin Lisans Sözleşmesinin Asgari Koşullarına İlişkin Talimatlar”ın 9. Bölümüne uygun olarak, Apple ve Apple’ın yan kuruluşları, bu Lisans Sözleşmesinin üçüncü taraf lehtarları olacaktır. Sizin bu lisansın hüküm ve koşullarını kabul etmeniz halinde Anlaşmaya göre Apple, bu Lisans Sözleşmesini üçüncü taraf lehtar olarak Size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır. (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır)

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Lisans Veren ve Son Kullanıcı, lisanslı Uygulamanın veya Son Kullanıcının bu lisanslı Uygulamaya sahip olmasının ve bu Lisanslı Uygulamanın kullanımının üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir üçüncü şahıs iddiasına karşı Lisans Veren’nin, Apple’ın değil, soruşturma, savunma, uzlaşma, tahliye veya bu tür fikri mülkiyet ihlali iddialarından tek başına sorumlu olacağını kabul eder.

 1. UYGULANACAK HUKUK

Bu lisans sözleşmesi, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türkiye kanunlarına ve uyuşmazlık İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinde çözümlenecektir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

17.1 Bu sözleşmenin koşullarından herhangi birinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Geçersiz terimler, birincil amacı gerçekleştirecek şekilde formüle edilmiş geçerli terimlerle değiştirilecektir.

17.2 Teminat anlaşmaları, değişiklikleri ve tadilleri sadece yazılı olarak öngörüldüğü takdirde geçerlidir. Önceki fıkradan yalnızca yazılı olarak feragat edilebilir.